Bilimsel Program

  SALON A ARTEMİS
11:00 - 12:00 Pulmoner Patoloji - ROCHE NGS Kursu

Akciğer Kanserinde NGS Pratiği
Moderatörler:
Derya Gümürdülü
Deniz Nart

Hoşgeldiniz & Açılış
Moderatör:
Derya Gümürdülü & Deniz Nart

Akciğer Kanseri tanısında Moleküler yöntemlere genel bakış
Deniz Nart

Geleneksel biyobelirteçlerdeki kısıtlamalar
Ebru Taştekin

Tartışma

NGS Teknolojisine genel bakış
Büge Öz

NGS İş akışı & Pre-analitik koşullar
Büge Öz Tartışma

Rutinde akciğer kanserinde NGS’in uygulanması
Nalan Akyürek

Tartışma

Q&A
Konuşmacı & Katılımcılar

 
12:00 - 13:00

Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi - Kurs

Yumuşak Doku ve Kemik Patolojisinde Tuzaklar
Moderatör: Sergülen Dervişoğlu

Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisine Genel Bakış
Konuşmacı:
Sergülen Dervişoğlu

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00

Pulmoner Patoloji - ROCHE NGS Kursu

Akciğer Kanserinde NGS Pratiği
Moderatörler: Derya Gümürdülü, Deniz Nart

Klinisyen perspektifinden Patoloğun yeri
Başak Oyan Uluç

Patoloji Laboratuvarında in-house NGS implementasyonu
Eli Pikarsky (Çevrim İçi)

Q&A

Medikal raporlama ve MTB lerde Patoloğun rolü
Holger Moch (Çevrim İçi)

Q&A

Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi - Kurs

Yumuşak Doku ve Kemik Patolojisinde Tuzaklar
Moderatör:
Sergülen Dervişoğlu

Yumuşak Doku Patolojisinde Tuzaklar
Konuşmacı:
Burçin Tuna
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:30 Pulmoner Patoloji - ROCHE NGS Kursu

Akciğer Kanserinde NGS Pratiği
Moderatörler:
Derya Gümürdülü
Deniz Nart

Vaka Tartışmalı Moleküler Tümör Konseyi
Umut Dişel
Büge Öz

Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi - Kurs

Yumuşak Doku ve Kemik Patolojisinde Tuzaklar
Moderatör:
Sergülen Dervişoğlu

Kemik Patolojisinde Tuzaklar
Konuşmacı:
Başak Doğanavşargil Yakut

Yuvarlak Hücreli Tümörlerde Tuzaklar
Konuşmacı:
Aslı Çakır
17:30 - 18:30 Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi- Videomikroskopi - Tuzak Olgular
Yumuşak Dokunun Sert Lezyonları - Kemiğin Yumuşakçaları

Oturum Başkanları:
Kemal Türköz
Nil Çomunoğlu

Konuşmacı :
Andrew L. Folpe
  SALON A SALON B ARTEMİS AGORA ODEON CELSUS
08:30 - 09:30   Gastrointestinal Sistem Patolojisi - Kurs
Oturum Başkanı: Gülen Doğusoy Bülbül

Özofagus ve Gastroduodenal Epiteliyal Polipler
Konuşmacı:
Neşe Çallı Demirkan

Gastrointestinal Sistemin Mezenkimal Polipleri
Konuşmacı:
Ayşegül Akder Sarı
   
09:30 - 10:30      
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU - SEM
Oturum Başkanı: Ece Türkmen

NGS Solutions for Molecular Pathology
Konuşmacı: Andreas Polten

Anapath - Pathway to Unlimited Pathology, Flexible Optimization of Specimen Traceability and Laboratory Management
Konuşmacı: David Assislau Chaves

Pulmoner Patoloji
Çalışma Grubu Toplantısı

Gastrointestinal Sistem Patolojisi - Kurs
Oturum Başkanı: Banu Bilezikçi

Kolon Epiteliyal Polipleri
Konuşmacı:
Damlanur Sakız

Gastrointestinal Polipozis Sendromları
Konuşmacı:
Semin Ayhan
Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi
Çalışma Grubu Toplantısı
IAP - Komisyon Toplantısı
12:00 - 13:00 ATC Genomics- Nanostring

Spatial Biology Multi-Omic Roadmap: from tissue Digital Spatial Profiling to single cell Spatial Molecular Imaging

Moderatör: Prof. Dr. Işınsu Kuzu

Konusmacı: Gökhan Demirkan

Nöropatoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
TNBC Olgularında PD-L1 IHK Skorlaması

Üçlü Negatif Meme Kanserinde İmmünohistokimyasal PD-L1 boyama ne işe yarar? Nasıl değerlendirilir?


Digipath Meme Modülü ile interaktif örnek olgu değerlendirmesi
Konuşmacı :
Serpil Dizbay Sak


Sözlü Bildiri Oturumu
13:00 - 13:30 Öğle Yemeği PDF ve Dergiler Toplantısı
13:30 - 14:00  
14:00 - 15:00
Meme Patolojisi - Konferans
Oturum Başkanları:
Sıtkı Tuzlalı
Merih Güray Durak

Üçlü Negatif Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler
Konuşmacı:
Ayşegül Şahin

Nöropatoloji  - Konferans

Olgular Eşliğinde Difüz Glial Tümörlere Yaklaşım

Oturum Başkanları:
Aylin Okçu Heper
İnanç Gürer

Konuşmacılar: Büge Öz
Ayça Ersen Danyeli

Moleküler Patoloji - Konferans

Moleküler Gelişmeler Morfolojik Yaklaşımımızı Nasıl Değiştirdi?

Oturum Başkanı:
Işınsu Kuzu

Konuşmacı:
Hüseyin Baloğlu
Gastrointestinal Sistem Patolojisi - Videomikroskopi

Mide Displazileri
Oturum Başkanı:
Sibel Erdamar

Konuşmacı:
Çiğdem Ataizi Çelikel

Sitopatoloji - Mikroskopbaşı

Nonjinekolojik Sitolojinin En Sık Karşılaşılan Olguları: Efüzyon ve Tiroid

Oturum Başkanları:
Gamze Mocan
İlkser Akpolat

Konuşmacılar: 
Koray Ceyhan
İlkser Akpolat
Dilek Ece
İrem Onur
Pınar Fırat

Sözlü Bildiri Oturumu
15:00 - 16:00     Sözlü Bildiri Oturumu
UYDU SEMPOZYUMU
ROCHE


Shaping Diagnostics Beyond the Test
Moderatör:
Nalan Akyürek

Konuşmacılar:
Meltem Öznur
Mar Iglesias Coma

16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:30
Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi - Panel

2020 DSÖ Sınıflaması ve Ötesi
Oturum Başkanları:
Sergülen Dervişooğlu
Bahar Müezzinoğlu

Konuşmacılar:
Andrew Folpe (Yumuşak Doku)
Kemal Kösemehmetoğlu (Kemik)


Hepato-Pankreato-Biliyer Patoloji  - Panel

Hepatopankreatobiliyer Sistemde IgG4 İlişkili Hastalık
Oturum Başkanları:
Gülen Bülbül Doğusoy
Semin Ayhan

IgG4 İlişkili Hastalık - Patolojik Özellikler ve Tanısal Yaklaşım
Konuşmacı:
Berna Savaş

Olgu Sunumları
Konuşmacılar:
Orhun Çığ Taşkın
Melek Büyük

Pulmoner Patoloji - Videomikroskopi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım


Oturum Başkanları:
Serpil Dizbay Sak
Pınar Fırat

Konuşmacılar:
Handan Zeren
Yasemin Özlük
Halide Nur Ürer
Funda Demirağ
Hematopatoloji - Mikroskopbaşı
Viral İlişkili Lenfoproliferatif Hastalıklar
Oturum Başkanı:
Işınsu Kuzu
Mine Hekimgil
Sözlü Bildiri Oturumu
17:30 - 18:30 Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi - Slayt Semineri

Olmasa Olmazdı- Kritik İmmunhistokimyasal ve Moleküler Belirleyiciler

Oturum Başkanları:
İnanç Elif Gürer
Gülfiliz Gönlüşen

Konuşmacılar:
Gökçen Ünverengil
Kıvılcım Eren Erdoğan
İlkay Tosun
Hepato-Pankreato-Biliyer Patoloji  - Panel

Karaciğer Patolojisinde Histokimya ve İmmunhistokimya
Oturum Başkanları:
Funda Yılmaz
Çiğdem Ataizi Çelikel

Karaciğer Patolojisinde Histokimyasal İncelemeler
Konuşmacı:
Şükrü Özdamar

Karaciğer Patolojisinde İmmunhistokimyasal İncelemeler
Konuşmacı:
Kemal Deniz
Sözlü Bildiri Oturumu
18:45 - 20:00 AÇILIŞ
"Patoloji Tarihimizden Sayfalar" - Sıtkı Tuzlalı
  SALON A SALON B ARTEMİS AGORA ODEON CELSUS
08:30-09:30

Endokrin Patoloji - Konferans

DSÖ Endokrin Sistem Tümörleri 2022 Sınıflamasının Getirdikleri- Paratiroid ve Sürrenal Tümörlerindeki Yenilikler

Oturum Başkanları:
Mehmet Kefeli
Semen Önder

Konuşmacı:
Özgür Mete

Tıbbi Patoloji Yeterlik Komisyonu - Panel

Uzmanlık Eğitiminde Ölçme Değerlendirme

Oturum Başkanı:
Sancar Barış

Konuşmacılar:
Banu Yaman
Serap Toru
Nur Doğruyol

Gastrointestinal Sistem Patolojisi - Konferans

Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavide Patolojik Değerlendirmenin Rolü

Oturum Başkanları:
Mine Güllüoğlu
Özgül Sağol

Konuşmacı:
Aytekin Akyol

Kardiyovasküler Sistem Patolojisi - Panel

Kardiyovasküler Sistem Patolojisi - Panel

DSÖ Sınıflamasına Göre Malign Kardiak Tümörler - Olgu Sunumu

Oturum Başkanları:
Funda Yılmaz
İrem Hicran Özbudak

Konuşmacılar:
Reyhan Eğilmez
Gürdeniz Serin
Ahmet Boduroğlu

Jinekopatoloji - Mikroskopbaşı

Ovarian Germ Cell and Sex Cord Stromal Tumors: An Update from the 5th Edition WHO
Oturum Başkanları:
Ekrem Yavuz
Sıtkı Tuzlalı

Konuşmacı:
Joseph Rabban (Çevrimiçi)

Sözlü Bildiri Oturumu
09:30 - 10:30

Bilişim - Panel

Patolojide Yapay Zeka Uygulamalarına Hazır Mıyız?
Oturum Başkanları:
Hesna Müzeyyen Astarcı
Mehmet Gamsızkan

Dijital Patoloji ve Yapay Zekanın Tanımı, Önemi ve Dijital Preparat Değerlendirme Yöntemleri
Konuşmacı:
Derya Demir

Dijital Patolojide Yapay Zeka Uygulamalarında Karşılaşılan Teknik ve Morfolojik Sorunlar
Konuşmacı:
Kayhan Başak

Patolojide Yapay Zekanın Yeri, Fonksiyonu, Önemi ve İleri Yapay Zeka Uygulamalarına Örnekler
Konuşmacı:
Mehmet Turan

Gastrointestinal Sistem Patolojisi - Panel

Oturum Başkanları:
Berna Savaş
Fazilet Kayaselçuk

Primer İmmun Yetmezliklerde GİS Patolojileri
Konuşmacı:
Süha Göksel

Sekonder İmmun Yetmezliklerde GİS Patolojileri
Konuşmacı:
Başak Doğanavşargil

Kardiyovasküler Sistem Patolojisi - Panel

DSÖ Sınıflamasına Göre Benign Kardiak Tümörler - Olgu Sunumu

Oturum Başkanları:
Deniz Nart
Arzu Akçay

Konuşmacılar:
Gülen Bülbül Doğusoy
Esra Çobankent Aytekin

Jinekopatoloji - Mikroskopbaşı

Endometrium ve Over Lezyonları

Oturum Başkanları:
Şennur İlvan
Derya Gümürdülü

Konuşmacılar:
Zerrin Calay
Derya Gümürdülü
Bahar Müezzinoğlu
Alp Usubütün
Nilgün Kapucuoğlu

Sözlü Bildiri Oturumu
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:00

Meme Patolojisi - Klinikopatolojik Toplantı

Oturum Başkanları:
Necmettin Özdemir
Osman Zekioğlu

Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapiye Yanıtın Histopatolojik Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Şennur İlvan

Meme Kanserinin Değerlendirilmesinde Alt Tiplerin Hala Önemi Var mı?
Konuşmacı:
Serpil Dizbay Sak

Kanser Kayıtçılığı Komisyonu - Panel

Patoloji Veri Modülü

Oturum Başkanları:
Funda Yılmaz
Binnur Önal

Konuşmacılar:
Meltem Öznur
Ege Hamavioğlu
Murat Türkyılmaz

Tartışmacılar:

Caner Fidaner
Kürşat Yıldız

Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi - Klinikopatolojik Toplantı

Ortopedik Tümör Konseyi Simülasyonu

Moderatörler:
Başak Doğanavşargil
Gülşah Kaygusuz
Remide Arkun
Dündar Sabah

Konuşmacılar:
Fisun Ardıç Yükrük
Canten Tataroğlu
Arzu Avcı
Ülviye Yalçınkaya
Murat Sezak


Nefropatoloji - Olgu Sunumu

Sistemik Hastalıklarda Böbrek Lezyonları

Oturum Başkanı:
İpek Işık Gönül

Konuşmacılar: Banu Sarsık
Serap Toru
Betül Öğüt

Dermatopatoloji - Mikroskopbaşı

Problematik Melanositik Tümörlerden Örnekler

Konuşmacılar:
Cüyan Demirkesen
Nesimi Büyükbabani

Sözlü Bildiri Oturumu
12:00 - 13:00

Meme Patolojisi - Klinikopatolojik Toplantı

Oturum Başkanları: Necmettin Özdemir, Osman Zekioğlu

Meme Tümörlerinde Prognostik ve Prediktif Faktörlerin Yorumlanması
Konuşmacı:
Sıtkı Tuzlalı

Medikal Onkoloğun Meme Kanserli Olgularda Patoloji Değerlendirmesinden Beklentileri
Konuşmacı:
Erhan Gökmen

Nöropatoloji - Konferans

DSÖ SSS Tümörleri 2021 Sınıflaması ve Sonrası

Oturum Başkanları:
Reyhan Eğilmez
Fügen Aker
Konuşmacılar:
Aydın Sav
Süheyla Bozkurt

Nefropatoloji - Panel

Nefropatoloji’de DİF, TMA ve C4D

Oturum Başkanı:
Sülen Sarıoğlu

Konuşmacılar:
Işın Kılıçaslan
Neriman Gökden (Çevrimiçi)
Saba Kiremitçi

Sözlü Bildiri Oturumu
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği PDF ve Çalışma Grubu Başkanları Toplantı
14:00 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU
GEN-ERA

Insights on DNA Methylation and CNV Based Tumor Testing

  PDF Yeterlik Kurulu 4. Olağan
Genel Kurul Toplantısı

Üropatoloji - Videomikroskopi

Prostat Karsinomlarırnda Gleason Derecelendirmesi ve Optimum Raporlama Pratiğinin Kliniğe Yansımaları

Oturum Başkanı:
İpek Işık Gönül
Duygu Enneli

Konuşmacı:
Kutsal Yörükoğlu

Nöropatoloji - Mikroskopbaşı

Santral Sinir Sistemi Embriyonel Tümörleri

Konuşmacılar:
Figen Söylemezoglu
Tarık Tihan

Sözlü Bildiri Oturumu
15:00 - 16:00

Uydu Sempozyumu
NOVARTIS

Patolog ve Onkolog Bakış Açısıyla Metastatik Meme Kanserinde PIK3CA mutasyonu ve PİMREVA Tedavisi

Moderatör:

Konuşmacılar:

Erhan Gökmen
Tülin Öztürk

Kanser Kayıtçılığı Komisyonu - Panel

Mezotelyoma ve Akciğer Kanserinde Güncel Veriler

Oturum Başkanları: Dilek Yılmazbayhan, Serpil Dizbay Sak
Konuşmacılar: Ege Hamavioğlu,  Murat Türkyılmaz, Binnur Önal
Tartışmacılar: Claire Michael, Muzaffer Metintaş
Standardizasyon Komisyonu
Komisyon Toplantısı
Sözlü Bildiri Oturumu
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:30 PDF BİLGİLENDİRME          
17:30 - 18:30 Jinekopatoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
  Gastrointestinal Sistem Patolojisi
Çalışma Grubu Toplantısı
Nefropatoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
Moleküler Patoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
Adli Patoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
18:30 - 19:30 Asistan - Genç Uzman
Komisyon Toplantısı
  Hepato-Pankreato-Biliyer Sistem Patolojisi
Çalışma Grubu Toplantısı
Üropatoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
Baş - Boyun Patolojisi
Çalışma Grubu Toplantısı
Dermatopatoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
  SALON A SALON B ARTEMİS AGORA ODEON CELSUS
08:30 - 09:30 Jinekopatoloji - Panel

Uterine Mesenchymal Tumors:  A Practical Approach to Deceptively Low Grade Variants

Oturum Başkanları:
Alp Usubütün
Sıtkı Tuzlalı

Konuşmacı:
Joseph Rabban (Çevrim içi)

Baş - Boyun Patolojisi - Panel

Baş-Boyun SHK'lerinde Güncel Prognostik ve Terapötik Parametreler
Oturum Başkanları: Leyla Cinel, Kayhan Başak
Baş-Boyun SHK'lerinde Keratinize Olmak ya da Olmamak
Konuşmacı:
Demet Etit

Baş-Boyun SHK'lerinde İnvazyon Derinliği, En Kötü İnvazyon Paterni ve Ekstranodal Uzanım: Nerede ve Nasıl Ölçelim?
Konuşmacı:
Özlem Saraydaroğlu

PD-L1: Baş - Boyun Skuamöz Hücreli Kanserleri için Ne Bilmeliyiz?
Konuşmacı:
İrem Hicran Özbudak

Üropatoloji - Panel

Genitoüriner Patolojide Güncel WHO Sınıflaması

Oturum Başkanları:
Işın Kılıçarslan
Burçin Tuna Çevik

Böbrek Tümörleri Sınıflamasında Güncel Durum
Konuşmacı:
Dilek Ertoy Baydar

Prostat ve Mesane Tümörleri Sınıflamasında Güncel Durum
Konuşmacı:
Ayşe Ayşim Özağarı
Hepato-Pankreato-Biliyer Sistem Patolojisi - Videomikroskopi

Kolestatik Hasta Biyopsilerine Yaklaşım

Oturum Başkanı:
Mine Güllüoğlu

Konuşmacılar:
Özgül Sağol
Deniz Nart
Ücretlendirme Komisyonu
Toplantısı


Oturum Başkanı: Selver Özekinci
Konuşmacılar: Burçin Pehlivanoğlu, Berati Kalelioğlu
Sözlü Bildiri Oturumu
09:30 - 10:30

Jinekopatoloji - Panel
Oturum Başkanları:
Nilgün Kapucuoğlu
Bahar Müezzinoğlu

Epitelyal Over Tümörlerinde Moleküler Belirteçler
Konuşmacı:
İpek Erbarut Seven

Seks Kord Stromal Tümörlerde Moleküler Belirteçler
Konuşmacı:
Semen Önder

Baş - Boyun Patolojisi - Panel

WHO Baş-Boyun 2022’den Güncellemeler

Oturum Başkanları:
Ömer Günhan
Ali Veral

Moleküler Bulgularıyla Tükürük Bezi Tümörleri
Konuşmacı:
Gaye Güler

Oral Potansiyel Malign Lezyonlar ve Epitelyal Displazi
Konuşmacı:
Merva Soluk Tekkeşin
Üropatoloji - Panel

İnvaziv Ürotelyal Tümörlerin Binbir Yüzü

Oturum Başkanları:
Sait Şen
Şeyda Erdoğan

Ürotelyal Tümörlerde Morfolojik Alt Tipler
Konuşmacı: 
Saba Kiremitçi

Ürotelyal Tümörlerde Moleküler Sınıflama
Konuşmacı:
Güneş Güner

Mesane TUR Materyallerinde İnvazyon Tuzakları, Güncel Evreleme Önerileri ve Klinik Önemi
Konuşmacı:
Pelin Yıldız

Ürotelyal Tümörlerde İmmünoterapi ve İmmünoterapi Belirteçleri
Konuşmacı:
Yasemin Özlük

Özel Patoloji Laboratuvarları Komisyonu - Panel

Özel Patoloji Laboratuvarları: İşlevleri, Sorunları, Çözüm Önerileri

Oturum Başkanı:
Kürşat Yıldız
İbrahim Karakuş

Konuşmacılar:
Engin Uzgören
Murat Tok
İlknur Türkmen
İbrahim Karakuş
Sözlü Bildiri Oturumu
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:00 Standardizasyon Komisyonu - Panel

Oturum Başkanları:
Dr. Funda Yılmaz
Dr. Canan Keten Talu

Sağlık Bakanlığı Telepatoloji Projesi
Konuşmacı:
İbrahim Karakuş

Ulusal Patoloji Standartlarına Doğru
Konuşmacı:
Serdar Altınay

Patoloji Laboratuvar Güvenliği
Konuşmacı :
Nusret Erdoğan
Hematopatoloji - Konferans

Oturum Başkanları: Ayşegül Üner, Hilal Akı

Kemik İliğinde B- Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıkların ve Hodgkin İnfiltrasyon Paternleri
Konuşmacı: Fulya Öz Puyan

Kemik İliğinde T- Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıkların İnfiltrasyon Paternleri
Konuşmacı: Bahar Akkaya
Pulmoner Patoloji - Konferans

2021 DSÖ Sınıflandırmrasındaki Değişiklikler

Oturum Başkanları: Derya Gümürdülü, İrem Hicran Özbudak

Adenokarsinom Sınıflandırma, Grade ve Patern Analizi
Konuşmacı: Ebru Çakır

Malign Mezotelyomadaki Son Güncellemeler
Konuşmacı: Şebnem Batur

Nefropatoloji - Videomikroskopi

Uzmanıyla Olgular

Oturum Başkanları:
Handan Özdemir
Dilek Ertoy Baydar
Adli Patoloji - Panel

Kardiyomyopatilerde Güncel Sınıflama - Yeni Koronavirüs Histopatoloji ve Otopsi Bulguları

Oturum Başkanları:
Arzu Akçay
Serap Toru

Konuşmacılar:
Ayşe Özgün Şahin
Eylül Gün
Doğuş Özdemir Kara
Emine Dilek Yılmaz
Sözlü Bildiri Oturumu
12:00 - 13:00 Hematopatoloji  - Olgu Sunumu

Kemik İliğinde Ayırıcı Tanı Güçlüğü Yaratan Patolojiler

Oturum Başkanları:
Melek Ergin
Mükerrem Safalı

Konuşmacılar:
Seher Yüksel
Tuğba Toyran
Ece Özoğul
Pulmoner Patoloji - Slayt Semineri

Ayırıcı Tanıda Zorluk Yaratan Olgulara Yaklaşım

Oturum Başkanları:
Kürşat Yıldız
Ebru Taştekin

Konuşmacılar:
Emine Kılıç Bağır
Tuba Canpolat
İrem Hicran Özbudak
Sevilay Özmen
Sözlü Bildiri Oturumu
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği PDF - Komisyonlar ve Kurullar Toplantısı
14:00 - 15:00

Uydu Sempozyumu
Qiagen

Yeni Nesil Dizileme Moleküler Tanıyı Nasıl Değiştirdi?

Moderatör:
Fulya Öz Puyan

Konuşmacılar:
Nalan Akyürek
Büge Öz

Kanser Kayıtçılığı
Komisyon Toplantısı

Endokrin Patoloji - Videomikroskopi

Endokrin Patolojide Tanısal Nüanslar

Moderatör:
Gülçin Yegen

Konuşmacı:
Serpil Dizbay Sak

Tartışmacılar:
Özgür Mete
Serpil Dizbay Sak
Gaye Güler
Mehmet Kefeli

Tanısal Güçlük Yaşanan Olgular: Herkes Aynı Fikirde mi?

Moderatör:
Gülçin Yegen

Konuşmacılar:
Arda İnan
Orhun Çığ Taşkın

Pediatrik ve Perinatal Patoloji - Mikroskopbaşı

Pediyatrik Patolojide Tuzaklar

Oturum Başkanları:
Aylin Okçu Heper
Nil Çomunoğlu

Konuşmacılar:
Sergülen Dervişoğlu
Erdener Özer

15:00 - 16:00

Uydu Sempozyumu
Virasoft

PBYS- Kalite Kontrol Çalışmaları Merkezinde Dijitalleşme
Konuşmacı:
İlknur Türkmen

Meme Biyopsilerinde Yapay Zeka Uygulamaları
Konuşmacı:
Fatma Tokat

Böbrek Biyopsilerinde Yapay Zeka Uygulamaları

Konuşmacı:
Handan Özdemir

Özel Patoloji Laboratuvarları
Komisyon Toplantısı
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:30

Asistan - Genç Uzman Komisyonu

Patolojide Malpraktis: Preanalitik, Analitik ve Postanalitik Süreçlerde Önlemler

Moderatör:
Kürşat Yıldız
Nur Doğruyol

Konuşmacılar:
Coşkun Yorulmaz
Gülben Albayrak
Av. Abdullah Hızal

Meme Patolojisi - Konferans

Memenin Papiller Lezyonlarının Değerlendirilmer

Oturum Başkanları:
Serpil Dizbay Sak
Şennur İlvan

Konuşmacı:
Ekrem Yavuz

Moleküler Patoloji - Panel

Güncel Moleküler Gelişmeler Işığında Olgu Sunumları
Oturum Başkanı:
Zafer Küçükodacı

Pankreasın Primer Sklerozan Epiteloid Fibrosarkomu
Konuşmacı:
Çisel Aydın Meriçöz

Bir Olgu Özelinde Malign Melanomlarda Moleküler Pratiğimiz
Konuşmacı:
Anıl Aysal Ağalar

Olgular Eşliğinde Endometrium Kanserlerinde Moleküler Sınıflama
Konuşmacı:
Duygu Enneli

Pediatrik ve Perinatal Patoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
17:30 - 18:30 KAPANIŞ      
18:30 - 19:30     Meme Patolojisi
Çalışma Grubu Toplantısı
Endokrin Patoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
Hematopatoloji
Çalışma Grubu Toplantısı
Kardiyovasküler Sistem Patolojisi
Çalışma Grubu Toplantısı
  SALON A SALON B ARTEMİS AGORA ODEON CELSUS
09:00 - 09:30 AstraZeneca
PD-L1 Kursu

Oturum Başkanları
Dr. Çiğdem Ataizi Çelikel
Dr. Nalan Neşe

Tümör İmmunolojisi ve PD-L1

Konuşmacı: Dr. Yasemin Özlük

PD-L1 Değerlendirmesinde Temel Prensipler
Konuşmacı: Dr. Büge Öz

PD-L1 Pozitifliği ve Onkolojik Yaklaşımdaki Yansımaları

Konuşmacı: Dr. Ahmet Dirican

Olgular ve PD-L1… Nasıl Değerlendirmeliyim?

Akciğer Tümörleri
Konuşmacı: Dr. Büge Öz

TARTIŞMA
Dermatopatoloji - Panel

Deri Tümörlerinde Güncel Gelişmeler

Oturum Başkanları:
Aylin Okçu Heper
Özay Gököz

Konuşmacılar:
Arbil Açıkalın
Övgü Aydın Ülgen
Cem Leblebici
Pelin Yıldız
Pediatrik ve Perinatal Patoloji  - Seminer

Akciğerin Gelişimsel Anomalileri

Oturum Başkanları: Diclehan Orhan, Esra Karakuş
Konuşmacı: Serap Toru


Adli Patoloji - Kurs

Nörootopsi  - Adli Tıpta Güncel Beyin Örneklemesi Olgularla Anlatım

Oturum Başkanı:
Reyhan Eğilmez

Konuşmacılar:
Tarık Tihan
Doğuş Özdemir Kara
Ayşe Özgün Şahin
 
09:30 - 10:00

Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu - Eğitici Eğitimi Kursu

Moderatör:
Sergülen Dervişoğlu

Konuşmacılar:
Sergülen Dervişoğlu
Fatma Güler Yıldırım
10:00 - 11:00 Dermatopatoloji - Panel

İnflamatuar Deri Hastalıklarından Örnekler ve Ayırıcı Tanıları

Oturum Başkanları:
Banu Lebe
Neşe Çallı Demirkan

Konuşmacılar:
Cüyan Demirkesen
Aylin Okçu Heper
Özay Gököz
Banu Yaman
Pediatrik ve Perinatal Patoloji  - Seminer

Pediyatrik İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları

Oturum Başkanları:
Aylar Poyraz
Serap Toru

Konuşmacı:
Diclehan Orhan
Bilişim  - Konferans

Yapay Zeka ve Dijital Patolojide Gelecek

Moderatörler:
Önder Bozdoğan
Merva Soluk Tekkeşin

Patoloji Rutinini Dijitalize Ederken, Bizi Neler Bekler?
Konuşmacı:
İlknur Türkmen

Patolojide Yapay Zekada Ufukta Görünenler
Konuşmacı:
Emre Çağatay Köse
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:30 AstraZeneca
PD-L1 Kursu

Olgular ve PD-L1… Nasıl Değerlendirmeliyim?
Gastrointestinal Tümörler
Konuşmacı: Dr. Sibel Erdamar

Meme Tümörleri ve Jinekolojik Tümörler

Konuşmacı: Dr. Semen Önder

Ürotelyal Tümörler

Konuşmacı: Dr. İbrahim Kulaç

TARTIŞMA
AKILCI İLAÇ OTURUMU
Atike Pınar Erdoğan
(Çevrimiçi)
Bilişim
Çalışma Grubu Toplantısı
Adli Patoloji - Kurs

Nörootopsi - Adli Tıpta Güncel Beyin Örneklemesi Olgularla Anlatım

Oturum Başkanı:
Reyhan Eğilmez

Konuşmacılar:
Tarık Tihan
Doğuş Özdemir Kara
Ayşe Özgün Şahin
Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu - Eğitici Eğitimi Kursu

Moderatör:
Sergülen Dervişoğlu

Konuşmacılar:
Sergülen Dervişoğlu
Fatma Güler Yıldırım
12:30 - 13:30  
13:30- 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 17:30           Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu - Eğitici Eğitimi Kursu

Moderatör:
Sergülen Dervişoğlu

Konuşmacılar:
Sergülen Dervişoğlu
Fatma Güler Yıldırım