Kurullar

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Nalan NEŞE

Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı
Dr. Funda YILMAZ

Patoloji Dernekleri Federasyonu Saymanı
Dr. Asuman ARGON

Kongre Bilimsel Sekreterleri
Dr. Merih GÜRAY DURAK
Dr. Nilay ŞEN TÜRK

Kongre Saymanı
Dr. Ayşegül SARI

Kongre Düzenleme Kurulu
Dr. Nalan NEŞE
Dr. Merih GÜRAY DURAK
Dr. Nilay ŞEN TÜRK
Dr. Ayşegül SARI
Dr. Çiğdem ATAİZİ ÇELİKEL
Dr. Asuman ARGON
Dr. Funda TAŞLI
Dr. Dudu SOLAKOĞLU KAHRAMAN
Dr. Fazilet UĞUR DUMAN

Kongre Bilimsel Kurulu
Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu
Patoloji Dernekleri Federasyonu Çalışma Grubu Başkanları
Patoloji Dernekleri Federasyonu Komisyon ve Kurul Başkanları